Контакт форма

Уколико имате додатна питања или желите да ступите у контак помоћу електронске поште, молим Вас да попуните ову форму. Сва поља су обавезна.


dejan zivkovic

Дејан Живковић

Мој мото је да покушам да остварим најбоље могуће резултате у сваком послу који радим, такође поседујем велико искуство у тимском раду. Спреман сам да увек преузмем одговорност за сваки посао који обављам. Константно обнављам своја знања и веома сам заинтересован за усавршавања. Редовно пратим новости из области информатике и информационих технологија.

Име и презиме Дејан Живковић
Датум рођења 16.09.1984.
Адреса Косовска Митровица
Телефон 060/637-40-03
E-mail zile028@gmail.com

ВЕШТИНЕ

HTML
CSS
PHP
MySql
WordPress CMS
JavaScript
jQuery
Adobe Dreamweaver CS
Adobe Illustrator
Adobe Flash CS
Мathcad
Adobe Photoshop
C/C++
Visual Basic
MS Word
MS Excel
MS Access
MS Power Point
CorelDRAW
AutoCAD
Мatlab

ИСКУСТВО

 • Стално запослен на Високој техничкој школи струковних студија из Урошевца као виши технички сарадник.
 • Од 2007. године до данас члан је Савета Високе техничке школе струковних студија из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу.
 • Учествовао у акредитацији Филозофског факултета, Универзитета у Приштини 2007.
 • Учествовао у акредитацији Високе техничке школе стуковних студија из Урошевца 2007. и даље.
 • Технички сарадник у компјутерској обради књиге "Милорад Дурлевић, Механика II Кинематика, Висока техничка школа струковних студија из Урошевца, Звечан, 2008."
 • Израда електронске Матичне књиге студената Правног факултета, Универзитета у Приштини.
 • Израда електронске Матичне књиге студената Високе техничке школе струковних студија из Урошевца
 • Израда и администрација web презентације Високе техничке школе струковних студија из Урошевца
 • Израда и администрирање Moodle платформе за DLS (Distance Learning System) за Високу техничку школу струковних студија из Урошевца
 • Израда web презентације ауто школе ПИОНИР из Новог Пазара.
 • Израда web презентације Високе економске школе струковних студија Пећ.
 • Извођење практичних вежби у MS Word-у
 • Извођење практичних вежби у AutoCAD-у
 • Извођење практичних вежби у MS Access-у
 • Извођење практичних вежби у Corel DRAW-у
 • Извођење практичних вежби у C++-у

СТРУЧНИ РАДОВИ

ОБРАЗОВАЊЕ

 • 2016. уписао специјалистичке струковне студије.
 • ECDL сертификат.
 • Висока техничка школа струковних студија из Урошевца, инжењер друмског саобраћаја.
 • AutoCAD сертификат од Националне службе за запошљавање.
 • Средња техничка школа "Михајло Петровић Алас" Косовска митровица, електротехничар енергетике.